11 DÖNEM YÖNETİM KURULU 11 MAYIS 2014 - 2016

11 DÖNEM YÖNETİM KURULU 11 MAYIS 2014 - 2016

Yönetim Kurulu Asil:

Başkan                    : Orhan Sipahi

Başkan Vekili          : Yaşar Küçükvardar      

Başkan Yardımcısı  : Av.Erol Tufan 

Muhasip                 :  Sezai Kuş

Genel Sekreter       : İbrahim Şen

Üye:                         Adem Şen                     

Üye:                         İbrahim Yıldırım                     

Üye:                         Erkan Küçükvardar.     

Üye:                         Turan Şen                    

Üye:                         Erdal Şen      

Üye:                         Erdoğan Sipahi      

Üye:                         Serkan Koç 

Üye:                         Cengiz Aydın                       

Üye:                         Yusuf Şen                       

Üye:                         Muzaffer Açıkalın                       

           

 Denetim Kurulu:

Başkan:                   Şani Sebest                     

Asil Üye:                 Mehmet Selamet             

Asil üye:                  Erkan Mertoğlu