5 Temmuz 2020

Emekliler Günü Kutlu Olsun

Emekliler Günü Kutlu Olsun

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Atatürk'ün emeklilik işlemlerini gün ışığına çıkardı.
Belgelere göre, Atatürk, 28 Haziran 1927 günü, 11 kuruşluk pul yapıştırılan ve Arapça kaleme alınan bir dilekçeyle askerlikten emekliliğini istedi. Atatürk'ün, ‘Müdafai Milliye Vekalet Celilesine’ hitabı ile yazdığı ve Müşir Gazi M. Kemal imzasını kullandığı dilekçesinde, ‘‘Mebusluğa namzetliğimi vazıı edeceğimden askeri tekaüd ve intibahı mebusan kanunu mucibince tekaüdlüğümü talep ederim’’ yazıyor.

Atatürk'ün bu dilekçesi hemen işleme kondu ve 30 Haziran 1927 günü, kendisinin emekli olmasını sağlayan kararname imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Müdafai Milliye Vekaleti Muamelatı Zatiye Dairesi Erkan Şubesi tarafından hazırlanan kararname şöyle kaleme alındı:

‘‘MÜŞİR GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİNİN 8-317 vukubulan istidası üzerine müddeti muayenesi kanunniyeyi ikmal eylediği anlaşılmasına binaen icrai tekaüdü tensip kılınmıştır. İşbu kararnamenin icrayı ahkamına Müdafai Milliye Vekili memurdur.’’

Kendisiyle ilgili bu kararnameyi Atatürk, ‘‘Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal’’ imzası ile onayladı. Kararnamede, Başbakan İsmet İnönü ile Milli Savunma Bakanı Recep Peker'in de imzaları yer aldı. Ancak Soyadı Kanunu henüz çıkmamış olduğundan bu iki imza, ‘‘Başvekil İsmet’’ ve ‘‘Müdafai Milliye Vekili Recep’’ diye atıldı.

Atatürk'ün emekli maaşı 41 yıl 3 ay 29 günlük çalışma üzerinden hesaplandı. Bu sürenin içinde yıpranma zammı da yer aldı. Bu zamlar kararnamede, ‘‘2 yıl İtalya Harbi, 1 yıl Balkan harbi, 5 yıl Harbi Umumi, 5 yıl İstiklal Harbı’’ diye sıralandı. 24 Temmuz 1927 tarihinde, Atatürk'e, en üst sınırdan, 5 bin kuruş emekli maaşı bağlandı. Bu rakam, Atatürk'ün Müşir (Mareşal) olarak aldığı 15 bin kuruşluk maaşının üçte biri olarak belirlendi.

Üye Girişi
Popüler Albümler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Piyasalar
Altın Dolar Euro Bist
392,22 6,8612 7,7521 115.748