20 Ekim 2019
Şakir  İlyasoğulları

Atatürk'ün Babasının Evi

Atatürk'ün Babasının Evi

07 Temmuz 2002 tarihinde Dönemin Kültür Bakanı Sn. İstemihan TALAY görevinden istifa etti. 09 Temmuz 2002 tarihinde ise Prof.Dr. Suat ÇAĞLAYAN  Kültür Bakanlığı görevine getirildi. Bu projeyi İptal eden kişi ise Suat ÇAĞLAYAN'dır. Eğer bu Projeyi iptal etmeseydi bu ev o zamanki fazla büyük olmayan proje de göz önünde bulundurularak 2003 yıl sonuna doğru inşa edilmiş olacaktı. Kendisi de bir ATATÜRK'çü olan Suat ÇAĞLAYAN neden bu projeyi iptal etti .  
Beni yani kendisine bağlı T.C. Üsküp B.Elçiliği Kültür Müşavirliğini devre dışı bırakarak Dış İşleri Bakanlığı ile yaptığı yazışmada, Ali Rıza Efendi'nin doğduğu evin Kocacık ya da Selanik olabileceği , ancak bu konunun  kesinlik kazanmadığı ve evin kalıntılarının bulunamadığı ve köyün son evi olması sebebiyle  güvenlik zaafiyeti olabileceği şeklindeki gerekçelerle bu projeyi sorumsuzca  iptal etmiş  ve 150.000.- (Yüzelli Bin) ABD Doları tutarındaki ödeneği T.C . Başbakanlık  Tanıtma Fonuna iade etmiştir. Kültür Bakanlığının 
bu talebi ise Başbakanlık Tanıtma Fonunun 28 Ekim 2002 tarih ve 397 sayılı kararı ile yerine getirilerek iptal edilmiştir. Bu ödenek 08 Nisan 2002 tarihinde Başbakanlık Tanıtma Fonunca , T.C. Kültür Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliğine aktarılmış bulunmaktaydı. Yukarıdaki bilgiler , Çanakkale Milletvekili Sn. Ahmet Küçük tarafından dönemin Kültür Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK'e cevaplaması talebiyle verdiği Yazılı Soru Önergesine 12 Aralık 2002 tarihinde verdiği 03 sayılı cavabi yazısından aynen aktarılmıştır. Makedonya'daki görevimden 20 Eylül 2002 tarihinde ayrıldım.  Görevden ayrılmadan önce Kültür Bakanlığına yazdığım bir yazıda , Kocacık'taki Ali Rıza Efendinin evinin yeriyle ilgili olarak herhangi bir tereddüt varsa , henüz o tarihte hayatta olan ve evin yer tespitini yapmış bulunan merhum Prof.Dr. Süreyya SOFUOĞLU'na  sorulmasını gerektiğini bildirerek ,evin kalıntıları ile ilgili olarak çektiğim fotoğrafı da gönderdim.  Cevap alamadığım gibi bu konuda da herhangi bir girişimde bulunulduğuna da tanık olmadım. Ankara'ya döndükten sonra Kültür Bakanı ÇAĞLAYAN'la görüşmeyi düşündüm, ancak bu konuda olumlu bir yanıt alacağıma dair ümidim yoktu ve kendisiyle görüşmedim. Uzun süren Devlet hizmetimde kişisel bir meseleyi Devlet işine karıştırmadım. Eğer bu konuda bir şey yapmam  gerekseydi yerine getirirdim. Sn. ÇAĞLAYAN ile aramızda kişisel bir mesele mevcuttur, Dört buçuk ay Kültür Bakanlığı yapan ÇAĞLAYAN benden yaşça küçüktür,kendisinin bana karşı bir özür borcu vardır. Ancak bu konuda bir girişimi olmadı. Ben hoşgörülü bir insanım kendisini burada affediyorum. Suat ÇAĞLAYAN ile aramızdaki meseleye gelince ; kendisinin 01-04 Haziran 2002 tarihleri arasında Makedonya'ya yapmış olduğu bir ziyarette benden memnun kalmaması sonucu , bir ay sonra da Bakan olur olmaz beni görevden almasıdır. Hiçbir gerekçeye dayanmayan bu karar Yargı tarafından iptal edildi. 
Şimdi sizlere Kültür Bakanı Prof.Dr. Suat ÇAĞLAYAN'ın " değerli Araştırmacı-Yazar Sn. Numan KARTAL'ın  2002 yılında Kültür Bakanlığınca basılan " ATATÜRK ve KOCACIK TÜRKLERİ" adlı Kitabı için yazdığı Sunuş'un bir bölümünü aynen aktarıyorum. Bu eserin ATATÜRK'ÜN  BABASININ MEMLEKETİ  ve Balkanlardaki ilk yerleşim bölgelerinden biri  olan Kocacık'ta yaşayan halk kültürü ürünlerinin derlenip, değerlendirilerek,kamuoyu ve konu ile ilgilenen bilim insanlarının dikkatine sunulması açısından önemli bir işlevi yerine getireceği inancındayım. 
Bu ön sözde de görüleceği üzere Bakan ÇAĞLAYAN Kocacıktan bahsederken, ATATÜRK'ün BABASININ MEMLEKETİ" diye bahsetmektedir. O halde bu çelişkiye nasıl düştü ve  ATA Evi projesini iptal etti. Sn. Kemal VATAN'ın ifadesine göre halef Selef olduğu eski Kültür Bakanı Sn. İstemihan TALAYA karşı olan Siyasi Kızgınlığı ile ilgilidir. Ben de aynı kanaati taşıyorum.Bakan  ÇAĞLAYAN Sn. Kemal VATAN'a İzmir'deki bir karşılaşmasında "  ATA evi ile işlgili olarak verdiği karar için kendisine " PİŞMANIM, SİZİN VERDİĞİNİZ BİLGİLERDEN HABERDAR OLSAYDIM BU PROJEYİ İPTAL ETMEZDİM"  demiştir. Sn. Kemal VATAN kendisine ait WEB Sitesinde  " Bu evin inşası için çaba sarf edenlere teşekkür ederken" SUAT ÇAĞLAYAN HARİÇ) ifadesini kullanmıştır. Sonuçta bu ev inşa edildi, ancak 12 yıldan fazla bir süre  evin inşa edilmesi konusunda kimlerin çabaları vardır , onu anlatmaya çalışacağım. 
Önceliklle Sn. Kemal VATAN'ın ve benim dışımda Sn. Tarihçi Araştırmacı Mustafa BEREKETLİ 'nin çabaları teşekkürü muciptir. Kendisi Makedonya'da geniş bir çevreye sahiptir. 2005 yılında Makedonya'nın ilk Başbakanı müteveffa  Nikola KLYUSEV ile görüşmüş ve bir ATATÜRK hayranı olan Klyusev  bu konuda kendisine her türlü desteği vereceğini belirtmiştir. Daha sonra Sn. Mustafa BERKETLİ , Kadıköy Belediyesiyle  -Üsküp Kisela  Voda Belediyelerinin kardeş belediyeler olmasını sağlamış ve bu evin inşası için girişimde bulunmuştur. Ancak bu bir türlü gerçekleşmemiştir. Sn. Em. Albay Tarihçi Doç.Dr. Ali GÜLER'in belirttiği gibi böyle bir proje ancak
Başbakan ve Devlet Başkanı düzeyindeki girişimlerle gerçekleştirilebilirdi. 
Şahsıma gelince ; Bu konuyu Prof.Dr. Ramazan AKTAŞ'a aktardım, kendisi Ankara'daki TOBB Üniversitesinde görevlidir.Sn. Aktaş'ın aracılığıyla  2005 yılı Kasım ayında TOBB Üniversitesi Mütevelli Üyesi olan Sn. Emekli General Ahmet DİNÇYÜREK'le görüştüm. Kendisi ilgilendi ve bu konuda yardımcı olacaklarını  ifade etti.  Bu görüşmeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nın ilgili Birimine 28 .11.2005 tarihinde verdiğim bir dilekçe ile aktardım. 02 Ocak 2006 tarihinde verilen cevapta " TOOB nın resmi bir başvuruları olması durumunda  konunun değerlendirileceği " belirtilmiştir . Aynı mealdeki Cevap  16.05.206 tarihli  Soru önergesine(Bu Önerge Sn.Emin ŞİRİN tarafından verilmiştir. ) dönemin Kültür Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından da verilen cevapta şahsımın başvurusundan bahsedilmiştir. Bu Soru önergesinde de bu projenin Sn. Suat ÇAĞLAYAN tarafından iptal edildiğini ve  Kocacık'taki ev ile ilgili tereddüdün T.C. BAŞBAKANLIK  "ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH KURUMU BAŞKANLŞIĞININ  verdiği bir rapordan bahisle , Ali Rıza Efendinin Selanik'te de doğmuş olabileceği hususu  bildirilmiştir. Söz konusu  T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanlığının 27  Haziran 2002 tarih ve Öz.Kal.224.15 sayılı yazısında dönemin Başkanı Sn. Prof.SADIK TURAL imzasıyla yazılan Rapordun bir bölümünü aynen aktarıyorum. " Ydrc. Doçent Dr.Öğ. Binbaşı Ali GÜLER 'in ATATÜRK Soyu Ailesi ve  Öğrenim hayatı adlı eserin 17. sayfasında " Ali Rıza Efendi Manastır Vilayetinin Debre-i Bâlâ  Sancağı'na bağlı Kocacık'ta Dünya'ya gelmiştir. (muhtemelen 1839'da)  Aile sonradan Selanik'e yerleşmiştir." cümlelerine yer verdiği halde aynı eserinde  33 sayfada " ATATÜRK'ün baba soyu Aydın  Söke'den göçürülerek Debre-i Bâlâ Sancağı'nın Kocacık Nahiyesi (Köyü)  ne yerleşen aile takriben  1830 lu yıllarında Selanik'e göçmüştür.
Son paragrafta ise Ali Rıza Efendinin doğum yeri ile ilgili olarak Selanik veya Kocacık'ta doğmuş olabileceği söylenebilir, bu hususun halk arasındaki söylence (evsane) ve varsa belgelerle desteklenmesi gerekmektedir. 
KOCACIKTA BİR ATA EVİ YAPILMASINDA İSE HİÇ BİR MAHZUR YOKTUR. denmektedir

Nihayet Kemal VATAN 09 Mart 2009 tarihinde İZMİR'de davetli olduğu bir yemekli toplantıda  Sn. Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'a bu konuyu açmış ve Kocacıktaki ATA  Evinin yapılması ricasında bulunmuştur. Sn. Başbakanın TİKA'ya verdiği tâlimatla bu ev için şimdiki proje yapılmış ve aynı yıl temeli atılmıştır. İnşa süresinin uzaması üzerine   , Sn. Doç.Dr. Ali GÜLER'in verdiği bilgiye göre, Sn. Başbakan bir yıl önce bu evin yapılmasının çabuklaştırılması konusunda talimat vermiş ve uzun yıllar ve çabalar sonucunda  , mutlu sona ulaşılarak bu anı evi inşa edilmiştir.
Bu konuda herkese teşekkür etmek lâzım. Sn. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sn. İstemihan TALAY, Sn. Kemal VATAN, Sn. Mustafa BEREKETLİ, Jupa Belediye Başkanlar Sn. Nevaip İsmail, Sn. Dr. Nuzi Şahin,Mazlum  Hasan,şimdiki Belediye Başkanı, Dönemin Makedonya ve T.C Cumhurbaşkanlarına, Dış İşleri Bakanları ile Kültür Bakanlarına , hülasa bu konuda az ya da çok emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim. Bu arada TİKA'ya da bir sitemim olacak.  Makedonya'daki açılış törenine  en azından , Sn. Kemal VATAN ile şahsım ve bir iki kişi daha davet edilemez miydi. Bizler BALKAN aşığı ve bu konuya gönül vermiş insanlarız. Temenni edelim ki biz hayata veda etmeden önce TİKA ya da bu konuyla ilgili Kurumlar, bizlerin deneyimlerinden yararlanırlar. RUMELİ TV Programında yaptığımız Açık oturumda da belirttiğimiz gibi bizlerin  bu hizmet için herhangi bir maddi talebimiz yoktur. 
20 Haziran 2014 tarihinde Rumeli TV 'deki Açık Oturum imkânını  sunan  Rumeli TV Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Atillâ BAYKAL'a teşekkür etmek isterim. Bu Açık Oturumda konuşmacıların sözlerini hiç kesmeden yöneten ve herkese eşit konuşma hakkı tanıyan  genç Moderatör Sn. Ali BAKAN' ı da kutluyorum.   

Şakir İlyasoğulları     
Son Yazıları
Üye Girişi
Popüler Albümler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Piyasalar
Altın Dolar Euro Bist
277,8439 5,7971 6,4953 98.415